CONTACTS

 • KONTAKTNÉ ÚDAJE

  ulica
  Drotárska 16
  mesto
  811 02 Bratislava
  tel:
   +421 903 721 503
  email:
   digital@triton.eu
 • FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  ulica
  IČO: 47538210
  DIČ: 2023937509
  IČ pre DPH: SK2023937509
  Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.,  oddiel Sa, vložka číslo 5874/B, zo dňa  19.11.2013

CONTACTS

CONTACT