História

 

  • 1992 Triton spol. s r.o. uvádza na Slovensku prvé digitálne systémy pre rozhlasové spoje a digitálne prenosy po analógových trasách.
  • 1993 v Európe sa začínajú zavádzať prvé digitálne systémy na prenosy televízie. Spolupráca s dánskou firmou RE – priekopníkom vo vývoji digitálnych systémov pre prenosy rozhlasu a TV v Európe. 
  • 1995 Prvé digitálne televízne trasy na Slovensku, Triton dodáva systémy pre digitálnu distribúciu televíznych programov na jednotlivé vysielače. 
  • 1997 Rádioreléové systémy pre mobilné televízne prenosy. 
  • 1998 Triton sa stáva zástupcom spoločnosti BARCO, ktorá prevzala firmu RE, rozšírenie sortimentu, nástup technológie MPEG. 
  • 2001 výhra v medzinárodnom tendri Slovak Telekomu, a.s. na satelitnú distribúciu televíznych a rozhlasových programov. V ďalších rokoch budovanie komplexného systému digitálnej distribučnej siete pre všetky celoplošné slovenské televízne stanice, digitalizácia distribúcie rozhlasu, pokusné projekty DVB-T. Rozhlasové FM vysielanie – systémy pre RDS, monitorovanie vysielania FM v Českej a Slovenskej republike. 
  • 2008 dodávky pre distribučnú sieť DVB-T Českých radiokomunikací, a.s.
  • 2010 vybudovanie satelitného uplinku pre Towercom a.s. 
  • 2012 dodávka zariadení WorldCast Systems pre Towercom a.s. na zabezpečenie FM vysielania a integrácia monitorovania.

 

O NÁS

KONTAKT